خونه

یکشنبه رسیدم، یکم خونه خوابیدم، سریع راه افتادم به سمت کپور. با اینکه 24 ساعت سفر داغونم کرده بود اما خیلی خوب بود. خداروشکر همه استرس ها رفتن. استرس هایی که یه عالمه از موهامو سفید کرد. فشار کاری خیلی بالا بود. بعد تقریبا چهار ماه و نیم تونستم درست بخوابم. با آرامش. اون مرخصی وسطش که اومدیم اصلا خوب نبود. فکر برگشتن همه چیو خراب میکرد. اما ایندفعه خداروشکر دیگه برگشتی نیست. عالیه.

/ 0 نظر / 90 بازدید