تفاسیر صوتی دکتر محمد علی انصاری

کانال تلگرام استاد انصاری
نویسنده : محمد - ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱٠
 

کانال تلگرام استاد انصاری:

mohammadaliansari@


 
 
سایت استاد
نویسنده : محمد - ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٤
 

سایت جدید استاد

Hedayatnoor.com

توی تلگرام هم کانال زدن

mohammadaliansari@


 
 
تفسیر تصویری
نویسنده : محمد - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٩
 

تفسیر تصویری کل قرآن استاد هم منتشر شد.

خدا عمر با برکت بده به ایشون.


 
 
تفسیر سوره مبارکه زخرف
نویسنده : محمد - ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
 

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Zokhrof.19.11.91.shiveye%20negahe%20Qoran%20be%20tabiat.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Zokhrof.12.11.91.mazahere%20roboobiyate%20elahi.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/zokhrof.05.11.91.Quran%20va%20Elme%20elahi%20(2).mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Zokhrof.28.10.91.cheraei%20arabi%20boodane%20quran.mp3

  لینک این تفسیر متعلق به سایت hedayatnoor.ir (سایت رسمی دکتر محمد علی انصاری) می باشد. 


 
 
تفسیر سوره مبارکه اسراء
نویسنده : محمد - ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
 

http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/1.mp3

http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/2.mp3

http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/3.mp3

http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/4.mp3

http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/5.mp3

http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/6.mp3

http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/7.mp3

http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/8.mp3

http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/9.mp3 

http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/10.mp3

  لینک این تفسیر متعلق به سایت hedayatnoor.ir (سایت رسمی دکتر محمد علی انصاری) می باشد


 
 
تفسیر سوره یوسف
نویسنده : محمد - ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
 

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/2.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/yoosof%20roya%20(31.6.90).mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/yoosof%20hasad%20(90.07.07).mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/yoosof%20sabr%20jamil%20(90.07.28).mp3

  لینک این تفسیر متعلق به سایت hedayatnoor.ir (سایت رسمی دکتر محمد علی انصاری) می باشد


 
 
تفسیر سوره فرقان
نویسنده : محمد - ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
 

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/PiyambarVaKalamKhoda.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan%2027.10.90%20sabr%20%26%20refah.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan%2028.10.90%20fetne,%20sange%20ayar.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan29.10.90%20%20Takabor%20amel%20heramn.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan30.10.90sarmayeye%20behesht.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan3011.90shabe%20rehlate%20nabiye%20rahmat.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan1.11.90.Vijegihaye%20yek%20doost.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan02.11.90Qurane%20mahjoor.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.02.11.90.shabe%20shahadate%20emam%20hasane%20mojtaba.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan03.11.90.shabe%20shahadate%20Emam%20reza(a).mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan3.11.90.Tartil.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan13.11.90.Ghome%20loot.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.20.11.90.chanbareye%20hava.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.24.11.90.Hayate%20ensaniHayateheyvani.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.05.12.90.Nemato%20Gheflat.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.j17.11.12.90.Jahade%20kabir%20va%20qoran.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.18.12.90.j18.Ensan%20va%20peyvandha.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/forghan.19.2.91.shesh%20doreye%20afarinesh.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.20.2.91.borjhaye%20asemani.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.21.2.91.sabokbalane%20khodaei1.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.22.2.91.sabokbalane%20khodaei2.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.23.2.91.shabzendeh%20darane%20khodaei.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.25.2.91.myane%20raviye%20eghtesadi.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.4.3.91.goriz%20az%20sherk.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.4.3.91.keramate%20ensan.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.5.3.91.pakizehdamani.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.5.3.91.toberahmate%20hamishejary.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.6.3.91.hozoore%20batel.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.7.3.91.Afate%20laghv.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.7.3.91.deldadegi%20be%20ayate%20hagh.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.8.3.91.vijegiye%20hamsar%20va%20farzande%20ghoraani.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.11.3.91.Emamol%20motaghin%20pishvaye%20ebadorrahman.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.18.3.91.haghighate%20raz.mp3

 لینک این تفسیر متعلق به سایت hedayatnoor.ir (سایت رسمی دکتر محمد علی انصاری) می باشد


 
 
تفسیر سوره سبا
نویسنده : محمد - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
 

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.25.3.91.setayeshe%20mabood.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.27.3.91.barahine%20maad.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/sabaa.28.3.91.rezghe%20karim.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/sabaa.29.3.91.enkare%20hayate%20vapasin.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.30.3.91.davood%20abde%20monib.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.30.3.91.soleiman%20taslim%20shodeye%20khodavand.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.31.3.91.haghighate%20shokr.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.1.4.91.sabr%20va%20shokr%20do%20kelide%20movafaghiat.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.2.4.91.shekare%20sheytan.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.5.4.91.jaygahe%20zaro%20zoor.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.4.4.91.aya%20zamane%20ghyamat%20maloom%20ast%5B1%5D.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.rezgh%20va%20tohid.3.4.91%5B1%5D.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.15.4.91.setize%20ba%20ayate%20hagh%20talashe%20bihoodeh%5B1%5D.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.vijeye%20milad%20valiye%20asr.nesbate%20emam%20zaman.15.4.91.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.22.4.91.dar%20khaneh%20agar%20kas%20ast%20yek%20harf%20bas%20ast.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/saba.29.4.91.mozde%20resalat.mp3

 لینک این تفسیر متعلق به سایت hedayatnoor.ir (سایت رسمی دکتر محمد علی انصاری) می باشد


 
 
← صفحه بعد